Kasia Dudziak

Katarzyna Dudziak w stroju roboczym

Aabsolwentka filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studentka XIV Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach, wokalistka, instrumentalistka, fascynatka kultury górnego śląska, ilustratorka.

Od ponad 18 lat związana z muzyką, zarówno klasyczną (niemal dziesięcioletnia działalność w zabrzańskim chórze Resonans con tutti), jak i tradycyjną (od ponad ośmiu lat).

W latach 2013-2016 członkini grupy śpiewaczej „Wte i Nazot”, propagującej Śląską muzykę ludową, zwracając szczególnie uwagę na konteksty literackie tekstów ludowcyh, w tym rolę kobiety w pieśni i kształtowaniu kultury.

Od 2015 roku wokalistka zespołu Krzikopa, założycielka zespołu Rube Świnie oraz Duetu Młodych Konkubinat, obecnie również basistka i wokalistka w kapeli Pokrzyk.

Wszystkie te projekty łączy szczera chęć przybliżenia śląskiej muzyki tradycyjnej szerszemu gronu odbiorców, przekazania utraconego kontekstu kulturowego i przywrócenia tańca jako przejawu kultury dostępnego dla wszystkich.

W 2016 roku była jedną ze współzałożycielek nieformalnej grupy „Śląsk folkowy” zrzeszającej ludzi zainteresowanych szeroko pojętą kulturą tradycyjną, w szczególności muzyką i tańcem tradycyjnym niestylizowanym.

Kasia grająca i śpiewająca na koncercie

Współtworzy wydarzenia związane z muzyką i tańcem w regionie, w tym I i II Śląski Tabor w Ornontowicach współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, prowadzi warsztaty taneczne, teatralne i śpiewacze dla dorosłych, dzieci i młodzieży, komponuje i aranżuje muzykę, współtowrzy kadrę Akademii Teatru Naumionego w Ornontowicach. Absolwentka Laboratorium Pedagogiki Teatru Teatru Zagłębia w Sosnowcu.

W grudniu 2016 roku współscenarzystka programu „Dzika Muzyka” TVP Kultura o śląskiej kulturze tradycyjnej.

Laureatka III Turnieju Muzyków Prawdziwych w kategorii soliści wokaliści
(II miejsce).

Wraz z zespołem Krzikopa reprezentowała Polskę podczas Kulturalnej Olimpiady w Pyeongchang (Korea Południowa) 2018 roku, towarzyszącej Zimowym Igrzyskom Olimpisjkim.
Z tym samym zespołem stałą się laureatką III nagrody na 22. Konkursie Muzyki Folkowej Nowa Tradycja organizowanego przez Polskie Radio.

Współautorka oprawy muzycznej nagorodzonego Złotą Maską i Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturowego spektaklu „Szac” Teatru Naumionego w reżyserii Iwony Woźniak.

Z zamiłowania ilustratorka, rezydentka Fundacji Bente Kahan w latach 2014-2015, której prace były graficzne były wystawiane zarówno w Synagodze Pod Białym Bocianem, jak i Holokausthus w Oslo.


Od 2019 roku współpracuje również z Radiowym Centrum Kultury Ludowej Polskiego Radia w charakterze ilustratora/grafika i współtwórcy audycji dla dzieci.

Koordynatorka i współroganizatorka II edycji Śląskiego Taboru w Ornontowicach.

Od 2020 Autorka cyklu filmów w sieci „Pieśni Cieśli” , organizatorka pierwszej wirtualnej potańcówki.

Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kulturowego z projektem „Nocne Podróże”- baśnie Lucjana Malinowskiego i Jana Kupca w przestrzeni wirtualnej.